fb VANTRANSNEW

FILPAL

Pin yellow small

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ   FILPAL

 

FILPAL jest nazwą handlową i jest własnością firmy FILPAL

 

PRZEWÓZ OSÓB

 

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę FILPAL.

 

§ 2

FILPAL świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób.

 

§ 3

Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.polska-angliaprzewozy.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług.

 

§ 4

Osoba wyrażająca chęć przejazdu, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.polska-angliaprzewozy.pl (za potwierdzeniem pracowników) jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

 

§ 5 

Z przewozu może skorzystać każdy kto posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. W cenę przejazdu wliczony jest bagaż w postaci dwóch toreb podróżnych (o łącznej wadze nie przekraczającej 60 kg) oraz bagaż podręczny. Bagaż dodatkowy oraz inne rzeczy zabierane w ramach wolnego miejsca, będą podlegały opłacie, która będzie ustalona przez kierowcę. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.

 

§ 6

W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe lub zakłócające porządek zostają usunięte z pojazdu bez prawa do zwrotu kosztów przejazdu. Kierowcy pojazdu mogą również odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu w pojeździe oraz uciążliwych dla współpasażerów lub gdy klient nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celnych.

 

§ 7

Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził PRZEWOŹNIKOWI lub innym pasażerom. Pasażer, który w skutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PRZEWOŹNIKA kary umownej do wysokości 250 PLN lub 50GBP.

 

§ 8

Pasażer jest zobowiązany do:

a) posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu/karty ID) oraz innych wymaganych dokumentów (jak visa) i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

b) oczekiwania pod umówionym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu. Przewoźnik może poczekać do 15 minut za spózniajacym się pasażerem. W wyniku nie stawienia się kwadrans po umówionym czasie, Przewoźnik ma prawo do odmówienia realizacji usług.

c) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

d) okazywania wymaganych dokumentów na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych;

e) Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

 

§ 9

Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku od 12 do 16 lat  mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów.

 

§ 10

Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.

 

§ 11

Osoba zamawiająca przejazd ma prawo do zmiany terminu, rezygnacji najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym wyjazdem. Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę poniżej 5 dni roboczych wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

 

§ 12

FILPAL  zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta) lub z powodów ekonomicznych (np. niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.

 

§ 13

Postanowienia końcowe:

a) niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.

b) zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed zamówieniem przejazdu.

c) zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.

 

§ 14

FILPAL, po dostarczeniu klienta do miejsca docelowego, nie ponosi odpowiedzialności za bagaże pozostawione przez klienta w busie.

 

 

KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ BAGAŻU ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE. PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.

 

W BAGAŻACH PODRĘCZNYCH I PODRÓŻNYCH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.:  NARKOTYKÓW ORAZ INNYCH NIELEGALNYCH PRZEDMIOTÓW.

 

PAPIEROSY, TYTOŃ ORAZ ALKOHOL MOZNA PRZEWIEŹĆ WYŁĄCZNIE W ILOŚCI ZGODNEJ Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W UE.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpień 2014

 

 

 

 

PRZEWÓZ RZECZY

Prosimy pamiętać, że przed dokonaniem rezerwacji z FILPAL wszyscy klienci muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. FILPAL nie ponosi odpowiedzialności za klientów, którzy nie mogą przekroczyć granicy państwa w wyniku nie posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego

© 2014 FILPAL WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE